On May 5-9, 2022 Rostov Regional Sports Public Organization Karate Federation Kyokushinkaikan
I held Interregional training camp
AGADZHANYAN – OISHI DOJO
kyu test
So-Kyokushin in Rostov-on-Don
Krasnodar region st. Golubitsky
Sport Center “KUBAN”